Lai nodrošinātu skolā kvalitatīvu un savlaicīgu veselības aprūpi un profilaksi; plānotu un koordinētu veselības profilakses pasākumus; popularizētu skolā veselīgu dzīvesveidu, kā arī veicinātu veselīgas un drošas vides radīšanu, sniegtu pirmo medicīnisko palīdzību un risinātu veselības aprūpes un profilakses jautājumus skolā strādā medicīnas māsa un darbojas medicīnas kabinets.

Marika Muiznieka

Marika Muiznieka
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas medicīnas māsa

Darba vieta: 307. telpa

Darba laiks:

  • Pirmdiena    8.30 – 14.30
  • Otrdiena    8.30 – 14.30
  • Trešdiena    8.00 – 15.00
  • Ceturtdiena    8.30 – 14.30
  • Piektdiena    8.30 – 13.30

e – pasts: marika.muiznieka@rta.lv
Tālrunis:  +371 26961501