14. februārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) notika Žetonu vakars – īpašs notikums 12. klašu audzēkņu dzīvēs.

Pasākuma emocionālākais mirklis allaž ir tas, kad skolēni saņem īpašo savas skolas simbolu – zilas krāsas žetonu-piespraudīti –, kas vienmēr atsauks atmiņā ATV pavadītos skolas gadus un mudinās atkal visus satikties (jo Žetonu vakars vienmēr ir arī skolas absolventu satikšanās laiks). Simbolisko dāvanu saņēma arī 12.a klases audzinātāja Ilze Lukjanova un 12.b klases audzinātāja Nellija Vilkaste.

Skolas žetons pasākuma laikā tika piesprausts arī pie skolas karoga. Šis godpilnais uzdevums tika uzticēts diviem talantīgiem jauniešiem – 12.a klases audzēknei Viktorijai Maksimovai un 12.b klases audzēknim Nikitam Tarasovam.

12. klases audzēkņus sveica arī 10. un 11. klašu audzēkņi, ceļa vārdus teica gan skolas direktors Aivars Vilkaste, gan arī 12. klašu audzinātājas. Savukārt pasākuma otrajā daļā 12. a un b klases audzēkņi bija sagatavojuši interesantus priekšnesumus.

Viktorija Maksimova (12.a klase): „Žetonu vakars man asociējas ar mirkli, kurš bija tik ilgi gaidāms, bet arī tikpat ātri izgaistošs. Žetonu vakars lika mums visiem, tai skaitā man, justies piederīgiem savai skolai – ATV. Visneparastākais bija atrasties uz skatuves kopā ar klasesbiedriem un saprast, ka visi apsveikumi ir domāti un vēlēti mums, un tas bija pagodinoši un ļoti aizkustinoši. Mans un Nikitas Tarasova uzdevums bija svinīgi piespraust pie ATV karoga žetonu, kas manī radīja lepnumu par to, ka tieši es biju izvēlēta šim svarīgajam un rūpīgajam uzdevumam. Vislielāko gandarījumu un arī stresu gan man, gan maniem klasesbiedriem sagādāja otrā Žetonu vakara daļa – mūsu pašu priekšnesums, kuru arī novadījām godam, pasmejoties paši un, cerams, liekot pasmieties arī citiem.”

Irina Adeļeviča (12.b klase): „Žetonu vakars ir nozīmīgs pasākums katram skolēnam. Īpašs, ilgi gaidīts moments – žetona saņemšana, kas atsauks atmiņā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas mācību laiku, liks atcerēties skolotājus, klasesbiedrus, jaukus momentus un priekus, ko baudījām kopā. Katrai klasei bija jāsagatavo savs priekšnesums pasākuma otrajai daļai. Video izveidošana bija jautrs process, mēs vēlējamies iepriecināt skolotājus ar savu radošumu un nelielām dāvaniņām. Žetonu vakars ir mirklis, kuru mēs pavadījām kopā ar saviem skolotājiem un draugiem.”

Viktorija Ratkeviča (12.b klase): „Kopā ar klasesbiedriem kā priekšnesumu filmējām video dažādās lokācijās. Sanāca neliela filma ar humoru, kuru, par laimi, ir izdevies nofilmēt kvalitatīvi. Man patika filmēšanas process. Žetonu vakars man ir kā robeža starp periodu, kad visi mācās un cenšas iegūt augstāku vērtējumu e-klasē, un periodu, kad jāsāk intensīvi gatavoties centralizētajiem eksāmeniem. Manuprāt, tas tā ir, jo Žetonu vakars notiek mēnesi pirms eksāmena angļu valodā. Šis pasākums ir lielisks iemesls pabūt kopā ar klasi, vēlreiz veidot skolas priekšnesumus, padarīt kādus citus darbus kopā. Pasākuma laikā valdīja svinīguma sajūta, jo beidzot tika izsniegts žetons, kas ir apliecinājums tam, ka skolā ir pavadīti trīs gadi un šis posms vidusskolas dzīvē ir gandrīz noslēdzies.”

Daniela Plasa (12.b klase): „Žetonu vakars ir pēdējā iespēja vidusskolēnam, 12. klases audzēknim, sajusties īpašam, taču vēl nestresojot par zināšanu pārbaudēm. Tas ir klases vienotības laiks, sagatavošanās, uztraukums prezentēt izdarīto skolotājiem, ģimenei. Rakstot apsveikuma vārdus Žetonu vakaram, atmiņā attinu visus notikumus, bija nostalģiska sajūta. Tagad kabatā ir žetons, starp citu, ļoti priecājamies par tik īpašo 2020. gada gravējumu.”

Lai 12. klases audzēkņiem veiksmīgs laiks pirms lielā starta – eksāmeniem – un lai valsts pārbaudes darbos izdodas uzrādīt visaugstākos rezultātus!

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Marutas Krustānes foto