Projektā “Zieds, kas ārstē” (“A flower that heals”) ir iesaistījušās skolas no Latvijas, Turcijas, Ukrainas un Portugāles. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu šajā projektā pārstāv astoņas skolnieces, kuras darbojas divu skolotāju – Sandras Trošinas un Vinetas Pavlovas – vadībā. Darbs pie šī projekta sākās vēl 2019.gada maija beigās un turpināsies līdz 2019.gada oktobrim.

Dotā projekta ietvaros skolēni iepazīstas ar dažādiem savvaļas ārstniecības augiem, kas viņiem pieejami. Šie augi tiek ievākti un kaltēti, to īpašības tiek izpētītas un apkopotas. Skolēniem ir iespēja tuvāk izpētīt augus, saņemot informāciju ne tikai no pierastajiem tiešsaistes medijiem, bet arī no vecākiem un vecvecākiem, draugiem un paziņām, skolotājiem un mācību ekskursijām. Skolēni mācīsies atpazīt potenciāli indīgos augus, kā arī iegūs priekšstatu par to, kādi ārstniecības augi un kādā daudzumā lietojami noteiktu slimību gadījumā.

Par katru augu, kas ir izpētīts un ievākts, tiek apkopota informācija tiešsaistes dokumentā. Šis dokuments, ko kopīgi aizpildīs skolēni no visām četrām valstīm, tiks pārveidots par e-grāmatu vairākās valodās par augiem, kas visbiežāk sastopami un tiek izmantoti ārstniecības nolūkiem projektā iesaistītajās valstīs.

Ievācot, žāvējot un uzglabājot ārstniecības augus, skolēni izmantos pēc iespējas “zaļāku” pieeju dotajam procesam, izmantojot un pārstrādājot materiālus un rīkus, kas viņiem jau ir pieejami, nevis iegādājoties jaunus.

Pēc augu ievākšanas un informācijas apkopošanas posma vasarā skolēni varēs veltīt septembri un oktobri ne tikai e-grāmatas izveidei, bet arī tēju recepšu izveidei. Projekta nobeigumā paredzēta tēju degustācija, demonstrējot iegūtos rezultātus arī pārējiem skolasbiedriem.

Dotā projekta ietvaros skolēni iemācīsies:

  • ievākt, pareizi žāvēt un uzglabāt ārstniecības augus;
  • atrast un atpazīt visbiežāk sastopamos ārstniecības augus;
  • izmantot ārstniecības augu labākās īpašības un pārzināt, kādos gadījumos šos augus var izmantot un kādos – nedrīkst;
  • atpazīt un izvairīties no indīgiem augiem;
  • atkārtoti izmantot jau pieejamos materiālus augu ievākšanas, žāvēšanas un uzglabāšanas procesā;
  • radīt ārstniecības tēju receptes no ievāktajiem augiem, kombinējot tos un iegūstot tējas noteiktu slimību ārstēšanai;
  • komunicēt un sadarboties ar citu valstu skolēniem;
  • izmantot jaunas aplikācijas un sadarbības platformas (īpaši eTwinning platformu);
  • projektēt, izveidot un publicēt e-grāmatu.