Ziemassvētki ir brīnumu, sapņu un dāvanu laiks. Šogad mūsu skolēniem bija vienreizēja iespēja svinēt skaistākos svētkus krāšņajā Lūznavas muižā. Tas tapa iespējams, pateicoties mūsu skolas audzēkņu komandas – Valērijas Lavrenovas, Lidijas Prohovskajas un Deivida Indrika – dalībai skolēnu konkursā „Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai” , kurā ieguva dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Jaunieši ziedoja savu balvu skolas pasākuma organizēšanai, jo muižas telpas piešķir pasākumam īpašu gaisotni – romantisku un noslēpumainu.

Gatavošanās ballei notika jau labu laiku pirms pasākuma, jo katrai klasei bija nepieciešams sagatavot atraktīvu priekšnesumu, kā arī dāvanas Laimes akas aktivitātei. Skolā jau izveidojusies tradīcija, ka katrs skolēns un skolotājs sagatavo Ziemassvētku dāvanu, un Ziemassvētku pasākuma laikā šīs dāvanas tiek izlozētas.

Vēl viena sirsnīga tradīcija, ko ļoti atbalsta ikkatrs, ir ziedojumu vākšana veco ļaužu namam. Arī šogad jaunieši un skolotāji ar prieku iesaistījās šajā lietā, sarūpējot mīļas dāvaniņas vecajiem cilvēkiem, kuri dzīvo Rēzeknes Pensionāru sociālo pakalpojumu centra aprūpē.

19. decembra rītā devāmies uz Rēzeknes veco ļaužu namu. Skolas vokālais ansamblis Lāsmas Inkinas vadībā bija sarūpējis nelielu uzstāšanos. Ar Ziemassvētku dziesmām, dzejoļiem un Alīnas Škrjabas klavierspēli iepriecinājām šī nama iemītniekus, kas bija aizkustināti un pateicīgi. Seniori saņēma arī mūsu sarūpētās dāvanas un pašu rokām gatavotās atklātnes.

Un tad, protams, pati Ziemassvētku balle! Uz Lūznavu mūs aizveda Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sagādātais autobuss. Muižas darbinieki laipni piedāvāja muižas Sarkano zāli koncertam, kā arī balto zāli pasākuma neoficiālās daļas organizēšanai, kur varējām izvietot līdzi paņemtos groziņus.

Nu balle varēja sākties! Skolas direktors pateicās skolēniem, kuri savu balvu uzdāvināja skolai. Klātesošos sveikt bija ieradies Ziemassvētku vecītis un aicināja klases rādīt savus priekšnesumus, lai noskaidrotu un sveiktu labākos. Klases bija ļoti pacentušās un viņu sniegums izsauca vispārēju jautrību. Vakara gaitā varējām izbaudīt arī skolas vokālā ansambļa sniegumu, kā arī deju kolektīva uzstāšanos. Pasākumā tika godināti labākie ATV skolēni – Viktorija Maksimova, Daniēls Zeps un Marta Rudzāte. Svinīgās daļas beigās noskaidrojās, ka uzvarēja draudzība, jo visi priekšnesumi bija atraktīvi un oriģināli. Arī Laimes akas dāvanas visus iepriecināja.

Tad vakars turpinājās neformālā atmosfērā. Skolēni varēja dejot, mieloties ar pašu sarūpētajiem gardumiem. Mūsu pasākumam atvēlētās stundas aizritēja nemanot. Atmiņā paliks brīnišķīgi pavadītais laiks un Ziemassvētku noskaņa.

ATV audzināšanas darba metodiķe
Diāna Sergeiceva