Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

Kad dārzā zied asteres un rasotā zālē krīt pirmie āboli, gada kalendārā parādās diena, kura visiem pretī nāk ar ziedu pušķi rokā! Vasara mūs ir ļoti lutinājusi ar savu siltumu, cerams, ka visi to pavadījuši piesātināti un jautri, bet sākas jauns darba cēliens, un prieks atkal redzēties klātienē, ieraudzīt savus skolasbiedrus, kas gada garumā stipri mainījušies, pieauguši un gatavi ar joni doties saviem mērķiem pretī, prieks satikt skolotājus, kas pēc gara attālinātā darba procesa ar smaidu sagaida savus skolniekus!

2021./2022. mācību gadu Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā uzsāk mācības 115 skolēni, no kuriem 39 ir desmito klašu skolēni, arī skolas kolektīvā ir izmaiņas, darbu uzsāk jauni skolotāji: Baiba Dombrovska (karjeras konsultante, lietvede un 10.B klases audzinātāja), Olga Andrejeva (krievu valoda), Anita Peipiņa (latviešu valoda un literatūra) un Iveta Graudiņa (publiskā uzstāšanās). Lai visiem veicas un ir nerimstoša enerģija un darbaprieks!

Svinīgajā āra pasākumā visu skolas saimi uzrunāja un laba vēlējumus teica RTA prorektore Angelika Juško-Štekele, RTA Inženierzinātņu fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka, kā arī skolas direktors Aivars Vilkaste, jaukus muzikālos sveicienus bija sagatavojuši 11.A un 11.B klases skolēni, bet neaizmirstamu, humora pilnu un uzmundrinošu runu teica skolas vecākie – divpadsmitie!

Mēs esam līdzīgi kokiem,
bet dzīvojam
bet dzīvojam
ne ar lapām, kas krīt,
dzīvojam ar pumpuriem
un ar ziediem,
ar domām,
ko labi paveiksim rīt.

Lai mums visiem izdodas!

Maruta Krustāne,
ATV izglītības metodiķe audzināšanas jomā