Es paņemšu vasaras sapni un dāliju pielikšu klāt.
Pie dālijas asteres ziedu, lai rudens smaržojot nāk!
Vēl saulgriežu zeltītās saules ar actiņām melnām, kas kvēl,
Bet reibinot liliju kausi stāsta, ka vasaras žēl.
Ver logu uz ābeļu dārzu un brīnumu istabā laid,
Lai vasaras saulainā elpa vēl smaržojot neizgaist.

/A. Līcīte/

Rudens atnākšana iezīmē arī 1.septembra atnākšana, kad jaunu darba cēlienu uzsāk skolēni un skolotāji. Tāpēc 1.septembra rītā Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas zālē pulcējās skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki un citi viesi, lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Šogad pasākums tika organizēts nedaudz neierastā veidā- kā TV pārraide, kuras laikā četri vadītāji (12.klases skolēni) gan lasīja dažādas ziņas, gan teica novēlējumus saviem skolasbiedriem, gan arī intervēja bijušo ATV skolēnu parlamenta prezidenti Keitu Emīliju Orlovsku, skolas direktoru Aivaru Vilkasti un RTA rektori Ivetu Mietuli. Kā jau tas TV pārraidēs pienākas, bija arī reklāmas pauzes, kuras aizpildīja 10., 11.klašu muzikālie priekšnesumi.

2022./2023. mācību gadu Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā uzsāk 36 desmito klašu skolēni, arī skolas kolektīvā ir izmaiņas, darbu uzsāk jauni skolotāji: Irēna Batare (latviešu valodas un literatūras skolotāja un 10.B klases audzinātāja), Valdislavs Klepikovs (bioloģijas, ķīmijas skolotājs un 10.A klases audzinātājs).

Sveicam visus mūsu skolēnus, vecākus, skolotājus un skolas darbiniekus, jauno mācību gadu uzsākot. Lai vasaras saules siltums visu mācību gadu tiek saglabāts sirdī un dāvāts apkārtējiem.  Lai nerimstoša enerģija un darbaspars!