Zinātniskās pētniecības darbs (ZPD) ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. Pētījumā tiek meklētas atbildes uz sabiedrībai vai zinātnei aktuālu jautājumu, par kuru šobrīd vēl ir nepietiekošas zināšanas, tiek meklēti pieteiktās problēmas risinājumi.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) izglītības programmā ir paredzēts, ka ikvienam skolniekam 10. – 11. klasē jāizstrādā un jāaizstāv individuālais zinātniskās pētniecības darbs.