Š.g. 24. maijā ATV tika organizēts ikgadējais pasākums “Mūsu zvaigžņu stunda”, kur bija aicināti skolēni, skolotāji un vecāki, lai sveiktu visus, kas šajā mācību gadā ir daudz darījuši un sasnieguši.

Pasākumu pagodināja ar savu klātbūtni un jaukas uzrunas teica RTA rektors Edmunds Teirumnieks, prorektore Angelika Juško-Štekele, novēlot arī turpmāk tikpat aktīvi iesaistīties olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī citos projektos, kas popularizē skolas vārdu visā reģionā un arī valstī.

Kā pagājušajos gados, arī šogad skolēni tika apbalvoti ar diplomiem par labu un teicamu mācību darbu, atbildīgu attieksmi, izaugsmi, aktīvu darbību skolas un ārpusskolas pasākumos, semināros, kursos, sasniegumiem olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kā arī dažādos projektos. Tika pasniegtas arī piecas nominācijas:

  • “Gada līderis mācībās”- Raitis Rudzišs – 12.kl. (vidējā atzīme -9);
  • “Gada olimpietis”- Jūlija Vaņkova – 11.kl.;
  • “Gada ZPD”- Ēriks Meteļskis – 11.kl.;
  • “Gada STEM”- Ermīne Krustāne – 10. A kl.;
  • “Gada aktīvists”- Viktorija Maksimova – 10. A kl.

Šogad īpašas nominācijas tika pasniegtas arī skolotājiem, ko sagādāja ATV Skolas padomes vecāki un skolēni. Tituls “Zelta skolotājs” tika pasniegts direktoram Aivaram Vilkastem, “Radošākā skolotāja”- Nellija Vilkaste, “Izpalīdzīgākā skoltāja”- Ilze Lukjanova, “Pacietīgākā skolotāja”- Vineta Pavlova, “Pieredzes bagātākā skolotāja”- Zinaida Bodža, “Klusā okeāna ūdeņi”- Daina Šubrovska, “Skolas un 12. klases motoriņš”- Maruta Krustāne, “Jautrākais skolotājs”- Harijs Misjuns, “Vislielākais skolēnu draugs”- Guntis Koļčs, “Aktīvākais skolotājs”- Aivars Kaupužs, “Inovatīvākā skolotāja”- Janīna Rupaine, “Pozitīvākā skolotāja”- Elita Opincāne.

Maruta Krustāne,
Atb.skolotāja par audzin.un ārpusstundu darba jomu