24.septembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) aizritēja pasākums “Zvaigžņu stunda”, kura laikā tika godināti čaklākie skolēni un viņu skolotāji. Parasti šis pasākums notika mācību gada beigās – maijā, bet Covid-19 un attālinātais darbs lika pielāgoties esošajiem apstākļiem, tādēļ apbalvojumus par 2019./2020. mācību gadu 12.klases audzēkņi saņēma izlaiduma dienā, bet pārējie skolēni – septembrī.

Kā pasākuma atklāšanā uzsvēra ATV direktors Aivars Vilkaste, tad, atskatoties uz pērnā mācību gada sasniegumiem, ir patiess prieks par labi padarītu darbu: “No visiem pagājušā gada 106 skolēniem uz “Zvaigžņu stundu” aicinājām 72 audzēkņus. Katrs no šiem 72 audzēkņiem ir sniedzis savu artavu, lai Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas vārds izskanētu gan novadā, gan pilsētā, gan arī Latvijā un Eiropā. Varam būt lepni, ka skolas piektajā darbības gadā esam sasnieguši arī panākumus valsts olimpiādēs, zinātniski pētnieciskā darba konferencēs, mums ir labi rezultāti arī otrā posma jeb novada olimpiādēs. Katrs no jums ir sniedzis savu ieguldījumu skolas izaugsmē un arī savā izaugsmē.” Direktors jauniešiem novēlēja arī jaunajā mācību gadā sasniegt visaugstākās virsotnes.

“Vidusskola ir arī viena no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zvaigznēm, kuras spožums un mirdzums mums ir ļoti svarīgs, un mēs priecājamies par katru skolas audzēkņa un skolotāja sasniegumu. Saku paldies skolotājiem, jo bez viņiem nebūtu audzēkņu labo rezultātu, paldies vecākiem, jo viņi izvēlējās šo skolu un virza bērnus pretī sasniegumiem, paldies direktoram, kurš atbalsta skolēnus un skolotājus. Jaunieši – dariet visu ar prieku!” novēlēja RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne Iluta Arbidāne.

Pasākumā tika sveikti aktīvākie, radošākie un talantīgākie skolēni, Pateicības rakstus saņēma arī viņu vecāki. Arī ATV skolotāji tika sumināti – skolas Pateicības rakstu par prasmi mācīt, iedvesmot un rosināt ikvienu skolēnu izaugsmei saņēma Maruta Krustāne, Ilze Lukjanova, Elita Opincāne, Vineta Pavlova, Janīna Rupaine, Daina Šubrovska, Rasma Tretjakova, Sandra Trošina, Zinaīda Bodža, Rasma Akermane un Aivars Kaupužs. ATV direktoram Aivaram Vilkastem tika pasniegts Valsts izglītības satura centra Atzinības raksts par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā matemātikas valsts 70. olimpiādei.

Jauniešu sveikšanā piedalījās arī Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, kurš pateicās par ieguldīto darbu un izteica apbrīnu par ATV skolēnu daudzpusīgumu un radošumu, jo viņi paspēj piedalīties tik daudzās un dažādās aktivitātēs. G. Skudra sveica tos ATV audzēkņus, kuri pērnajā mācību gadā bija guvuši panākumus novada rīkotajās olimpiādēs. Tāpat viņš jauniešus iepriecināja ar dāvanu – galda spēli “Klask”, ko ATV audzēkņi varēs spēlēt starpbrīžos vai kādā citā brīvākā brīdī.

Pērnajā mācību gadā ATV jaunieši uzrādīja arī labus sasniegumus valsts olimpiādēs: Atzinības raksts par sasniegumiem ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādē Jānim Platacim, III pakāpes diploms un medaļa Danielam Zepam matemātikas valsts 70.olimpiādē, I pakāpes diploms un medaļa krievu valodas (svešvalodas) valsts 23.olimpiādē Elmāram Vindačam (Atzinība skolotājai Zinaīdai Bodžai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā krievu valodas (svešvalodas) valsts 23.olimpiādē), III pakāpes diploms par sasniegumiem Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē datorzinātņu un informātikas nozarē Deividam Indrikam, III pakāpes diploms par sasniegumiem Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas nozarē Jānim Platacim, I pakāpes diploms par sasniegumiem Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē Valērijai Lavrenovai (Valsts izglītības satura centra Atzinības – zinātniskās pētniecības darbu vadītājām Marutai Krustānei un Sandrai Trošinai).

Sudraba diplomu par sasniegumiem mācību darbā aizvadītajā mācību gadā saņēma šādi ATV audzēkņi: Lidija Prohovskaja, Valērija Lavrenova, Elmārs Vindačs, Zanda Luīze Lukjanova, Žanete Piļka, Keita Emīlija Orlovska, Nikola Elizabete Mietule, Viktorija Urbanoviča, bet Zelta diplomu par teicamām un izcilām sekmēm –  Marta Rudzāte, Emīls Šmits un Daniels Zeps.

Gada balvas saņēma Jānis Platacis, Valērija Lavrenova un Emīls Šmits.

Jāuzsver, ka ATV jaunieši ir ne tikai talantīgi mācību jomā, bet arī ļoti muzikāli. Par to visa pasākuma gaitā varēja pārliecināties ikviens klātesošais, jo skanēja gan saksofons (Alberts Mārtiņš Grins), gan klavieres (Marta Rudzāte), gan arī vokālā ansambļa un tā skolotājas Lāsmas Inkinas izpildītās dziesmas.

Lai radošiem darbiem, jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem piepildīts 2020./2021.mācību gads!

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Ingas Kaļvas-Miņinas foto